آینده اینترنتِ چیزها در سال 2025

اتصال وسائل و اشياء به شبکه اينترنت را تحت عنوان Internet of Things يا به‌‏اختصار IoT نام‏گذاري کرده‌‏اند که در فارسي دو ترجمه «اينترنت اشياء» و «اينترنت چيزها» براي آن استفاده مي‏‌شود.

در فضاي اينترنت چيزها، ابزار و تجهيزات مختلفي که در زندگي روزمره ما کاربرد دارند اعم از تلويزيون، يخچال، وسائل گرمايشي و سرمايشي، چراغ روشنايي و غيره به اينترنت متصل شده و از طريق دستگاه‏‌هاي هوشمندِ همراه قابل کنترل خواهند بود.

آينده اينترنت چيزها در سال ????، موضوع جديدترين گزارش آينده ‏پژوهي اينترنت در مؤسسه پژوهشي پيو (Pew) است که در آن نظرات ???? نفر از کارشناسان تحليل و جمع‏‌بندي شده است.

?? درصد از کارشناسان پيش‏بيني کرده‌‏اند اينترنت چيزها که از آن باعنوان «ابر چيزها» (Cloud of Things) هم يادشده در سال ???? گسترش خواهد يافت و دستگا‏ه‏‌هاي متصل به شبکه اينترنت تا آن زمان بخشي از زندگي روزمره ما خواهند شد.

اغلب شرکت‏کنندگان اعتقاد داشته‏اند که رايانش پوشيدني (Wearable Computing) انقلاب بعدي در فناوري ديجيتال را به ‏وجود خواهد آورد.
از نگاه آنها تقويت سلامت، آسودگي و آسايش در زندگي و ساماندهي اطلاعات بيشتر و مفيدتر براي انسان‏ها و سازمان‏‌ها جنبه‏‌هاي مثبت توسعه اينترنت چيزها خواهند بود و در مقابل، اين نسل جديد فناوري چالش‏‌هايي در زمينه حريم شخصي، انتظارات و پيچيدگي فناوري ايجاد خواهد کرد.

پيش‌‏بيني جايگاه‏‌هاي اينترنت چيزها
در سال ????، براي نخستين بار تعداد ابزارهاي متصل به اينترنت از تعداد انسان‏هاي کره خاکي بيشتر شد.
در سال ????، تعداد ابزارهاي آنلاين به ?? ميليارد رسيد و پيش‏بيني شده که اين تعداد در سال ????، به ?? ميليارد خواهد رسيد. در حال حاضر، بخش قابل توجهي از ابزارهاي همراه شامل کامپيوترهاي خانگي‏، تلفن‏‌هاي هوشمند، تبلت‏ها، ساير دستگاه‏‌هاي ديجيتال شخصي و به شکل محدود برخي از لوازم خانگي مانند تلويزيون‏ ها آنلاين هستند.
اما آن‌چه از آن تحت عنوان «اينترنت چيزها» ياد مي‏شود اتصال حجم ‌وسيعي از چيزها به شبکه در بسترهاي جديد است. اينترنت چيزها فراتر از تعريف ‌ساده‌شده‌اي است که اتصال ‌لوازم‌خانگي به شبکه اينترنت را شامل مي‏‌شود.
پنج موقعيت شامل بدن انسان، منازل شخصي، گروه‏ها و جماعت‏‏ها، محيط زيست و کالا و خدمات براي دسترسي به اينترنت چيزها پيش‏بيني شده است.
بدن انسان، نخستين بستر براي اتصال چيزهاي ديجيتالي خواهد بود. انواع دستگاه‌‏هاي مرتبط با سلامتي، تناسب اندام و غيره که امکان گردآوري و ارسال اطلاعات در مورد وضعيت پزشکي و زيستي افراد را فراهم مي‌‏کنند، از جمله مهم‏ترين مصداق‏‌هاي اين شيوه اينترنت چيزها هستند که به‏ شکل گسترده در مورد بيماران، کودکان، سالخوردگان و حتي افراد سالم مورد استفاده خواهند بود. فناوري‏هاي پوشيدني روي بدن انسان و فناوري‏‌هاي کاشتني در بدن انسان، در اين مسير توسعه خواهند يافت.
منازل شخصي، فضاي ديگري براي رشد اينترنت چيزها خواهند بود. تا ?? سال ديگر، بسياري از ابزارها و لوازم خانگي به اينترنت متصل مي‏‌شوند و امکان اطلاع درباره آخرين وضعيت آنها براي صاحب‏خانه در هرجاي کره خاکي که امکان دسترسي به اينترنت فراهم باشد مهيا خواهد بود.