موسیقی

به نام خدا

افراد بر اساس سلایق وروحیات خود موسیقی های متفاوتی را می پسندند وگوش می دهند .هر نوع موسیقی ,جدا از سبک ونحوه نواخته شدن بر زندگی ما تاثیر گذار است . تاثیراتی عمیق چه مثبت وچه منفی.

گاهی مهم ترین لحظات وتصمیمات ما نیز تحت تاثیر یک آهنگ ,یک ترانه,یک ملودی و..........قرار می گیرد . باتوجه به درجه اهمیت موسیقی وآمیخته شدن این هنر با زندگیمان به بعضی از این تاثیرات می پردازیم:

1- کاهش استرس

گوش دادن به موسیقی باعث کاهش استرس می شود .اکثر ما زمان یخسته یا تحت تاثیر فشار روحی هستیم یک موسقی مخصوصا آرامش بخش را ترجیح می دهیم. دراین خصوص توصیه ما موسیقی کلاسیک وآرام است که تاثیر بیشتری دارد. موسیقی  فیلم های کلاسیک نیز ایده جالبی است . نکته جالب توجه در این زمینه این استکه در مقایسه با داروهای ضد افسردگی ,موسیقی آرام تاثیر بیشتری دارد.

2- بالاتررفتن آستانه تحمل

اگر شاغل هستید وهنگام گوش د ادن به موسیقی کارهایتان را بهتر انجام می دهید . این افزایش توانایی نتیجه گوش ادن به  موسیقی است !!!گوش دادن به موسیقی استقامت شمارا تا 15 درصد افزایش می دهد .مداومت در گوش دادن به موسیقی کلاسیک نیز باعث افزایش تمرکز وپشتکار می شود. البته نکته مهم در این زمینه سرعت موسیقی است .سرعت مطلوب 125-140بیت در دقیقه است.

3- افزایش سلامتی

 گوش دادن به موسیقی باعث آزاد سازی دو پامین در بدن می شود که اثر شیمیایی لذت بخشی مشابه زمانی که غذا می خوریم تولید می کند.

4-آینده موفق تر

ارتباط قابل توجهی بین یادگیری نواختن یک آلت موسیقی در کودکی ومراحل بعدی زندگی وجود دارد.

5- باهوش تر بودن

یک سازانتخاب کنید ودرنواختن آن به مهارت برسید .این کار باعث افزایش ضریب هوشی شما تا 17 امتیاز می شود .

6- شادتر بودن

مشارکت در یک گروه موسیقی وارتباط داشتن با سایر افراد باعث افزایش نشاط ونتایج مثبت در زندگی شما می شود. علاوه بر لذت و شادی در جمع بودن ارزش اجتماعی تعریف شده ای برای کسانی که در نواختن یک آلت موسیقی مهارت دارند وجود دارد.

7-تقویت حافظه

توسعه مغز شما در بخش های مختلف!نواختن یک ساز وگوش دادن به موسیقی بعث افزایش حافظه شما می شود. باز هم موسیقی کلاسیک در این زمینه پیشرو است.