نگهداری ژله

ژله هاي پودري را بايد در محيط خشک و خنک و دور از نور نگهداري کرد اما ژله هاي کرمي مثل کرم کارامل و پودينگ ها به خصوص آن گروهي که حاوي شير و خامه هستند را بايد در يخچال در دماي ? تا ? درجه نگهداري کرد. معمولا وقتي ژله آماده شد بهتر است در يک وعده مصرف شود. در ضمن اگر ژله در محيط عادي نگهداري شود تا زماني مي توان آن را مصرف کرد که آب از خود پس ندهد.