دسرهای ژله ای چطور تولید می شوند

نحوه توليد با توجه به نوع دسر متفاوت است. در ضمن هر کارخانه فرمولاسيون و ماده ژله اي کننده خود را به کار مي گيرد اما به طور کلي براي برخي محصول هاي ژله اي آماده بعد از آنکه ترکيب هاي نامبرده در آب گرم حل و شربت ژله اي آماده شد، در بسته بندي هاي مشخص پر و وارد حمام آب داغ مي شوند تا پاستوريزه شوند. در مرحله بعد سرد و خشک مي شوند تا ژله فرم بگيرد و ببندد. در نهايت فراورده آماده عرضه به بازار مي شود. در اين ژله ها معمولا از کاراجينان به عنوان ماده ژله اي کننده استفاده مي شود. براي تهيه ژله هاي تيوپي نيز ابتدا آب را حرارت مي دهند و باقي مواد مثل شکر، اسيدخوراکي و مواد ژله اي کننده را به آن مي افزايند و درنهايت با افزودن شربت گلوکز، رنگ و اسانس، محصول آماده شده داخل بسته بندي پر و به بازار عرضه مي شود. ژله هاي فرم دار نيز که معمولا بر پايه ژلاتين، گلوکز، رنگ، شکر، اسانس و اسيدهاي خوراکي اند و بعد از فراوري فرم داده شده و در نهايت در براق کننده هاي مجاز خوراک? غلتانده و براق م? شوند. براي ژله هاي پودري نيز تمام موارد ذکر شده در فرمول آنها در ميکسر مخصوص مواد پودري با هم مخلوط و سپس بسته بندي مي شوند.