تاثیر ورزش بر اشتها

اين مساله که ورزش موجب زياد شدن اشتها مي شود، موضوعي است که اغلب درباره آن اشتباه مي کنند.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، تحقيقات نشان داده است که فعاليت بدني بيشتر براي کساني که عادت به ورزش نداشته اند، تمايل آنان را به خوردن غذاي زياد کاهش مي دهد؛ بنابراين ورزش مي تواند در کم کردن وزن بدن ، عامل موثري به حساب آيد.

اينک اين سئوال هم مطرح است آيا نمي توان بدون ورزش کردن و فقط با رژيم غذايي ، وزن بدن را کم کرد؟
البته اين امکان وجود دارد، اما رژيم غذايي علاوه بر نسوج چربي ، مقداري از نسوج عضلاني را نيز از بين مي برد، اما اگر ورزش کنيد، چربي ها کمتر مي شود.
با تو ام کردن ورزش با رژيم غذايي، مي توان از وزن بدن کاست و سلامت و تناسب اندام به دست آورد.
موضوع ديگراينکه آيا با ورزش هاي بخصوصي مي توان فقط چربي يک قسمت از بدن را کاهش داد؟ نه، چربي به طور کلي از تمام بدن کم مي شود، اما اين کم شدن در قسمت شکم بيشتر به چشم مي خورد. به عبارت ديگر شکم افراد بيشتر از پاها کوچک و لاغر مي شود.
تحقيقات نشان داده است که غذاي نسبتا سالم توام با ورزش در سنين جواني، از افزايش تعداد سلولهاي چربي جلوگيري مي کند. به همين علت است که والدين اطفال بايد مراقب سلامت بچه ها باشند و در خصوص تغذيه و فعاليت بدني آنان، توجه لازم را به کار برند.
زياد عرق کردن درحين ورزش، ميتواند موجب کاهش وزن بدن شود؟ بله عرق کردن زياد، بلافاصله از وزن بدن مي کاهد. علت آن هم از بين رفتن نسوج چربي نيست ، بلکه مربوط به کم شدن آب بدن است ، اما اين کم شدن وزن با نوشيدن آب فورا جبران مي شود.
بنابراين بهتر است قبل از ورزش، به هنگام ورزش و يا بعد از آن، به نوشيدن آب اقدام شود تا آب بدن کم نگردد.