مصرف کلم و گل کلم برای مادران باردار ممنوع

نياز محمدزاده هنرور، متخصص تغذيه در گفتگو با خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران گفت: دوران بارداري يکي از دوره هاي مهم از نظر رشد و نمو جنين در حال رشد و تعيين کننده نسل سالم در سال هاي آتي است.
وي عنوان کرد: يد در رشد مغز و سيستم عصبي مرکزي نوزاد نقش مهمي دارد به گونه اي که کمبود آن منجر به بيماري کرتينيسم خواهد شد.
وي افزود: مصرف کلم ، گل کلم و شلغم در دوران بارداري وضعيت مادر را به خطر مي اندازد و مي تواند عملکرد غده تيروئيد را در دوران بارداري دچار اختلال و مادر را دچار کم کاري تيروئيد کند.
وي تصريح کرد: کلم ، گل کلم و شلغم از خانواده گواترژن هاست که اگر مادران بارداري که يد بدن آنها در حاشيه باشد مصرف خام اين مواد منجر به بيماري تيروئيد و عقب ماندگي ذهني براي جنين خواهد شد.
وي افزود: البته اگر اين دسته از مواد غذايي حرارت ديده(پخته) باشند و خام نباشند و يد بدن مادر در حاشيه بالا قرار داشته باشد مصرف آن براي مادران باردار منعي ندارد.
وي خاطرنشان کرد: کلم، گل کلم و شلغم خام جذب يد در بدن را کم مي کند که پخته آن مانعي ندارد.