نکات کلیدی در تهیه انواع ژله

هر بسته ژله رو با 1و4/1 پيمانه آب جوش مخلوط كردم(پيمانه 200 ميلي ليتري) 2/1 پيمانه از اين مخلوط رو تو قالب بزرگ ريختم و 4/1 رو تو قالب كوچك و توي فريز گذاشتم تا سريع ببنده ژله باقيمانده رو با 2/1 پيمانه بستني مخلوط كرده روي لايه هاي بسته شده ريختم و باز فريزر و ...........
در اين راه پر نشيب و فراز تجارب بسياري كسب كردم كه همراه با تجارب قبلي به سمع و نظر ژله دوستان مي رسانم:
براي درست كردن ژله رنگين كمان راه راحت تر و بهتر اينه كه يه قالب بزرگ و چهارگوش رو انتخاب كنيد( اين طوري ديگه احتياج به محاسبات پيچيده نداريد .عجله اي براي بسته شدن لايه قبلي نداريد و به همين دليل لازم نيست قالب رو توي فريزر بذاريد و مواطب باشيد يخ نزنه و لايه ها هم داراي قطر يكسان و زيبا تر مي شه و....)
به نطر من اگه لايه هاي ژله ضخيم تر و لايه هاي ژله بستني نازك و فقط در حكم جدا كننده دو لايه ژله باشه ژله رنگين كمان خوشكل تر مي شه.
بستني رو دقيقا وقتي مي خواين لايه ژله بستني رو روي ژله بريزيد .به ژله اضافه كنيد در غير اين صورت زود بسته مي شه و اون بلايي سرش مياد كه سر لايه هاي آبي و سبز ژله من اومد!
اگه لايه قبلي خيلي سفت بشه و بعد لايه ديگه رو بريزيد بعد از در آوردن از قالب امكان داره لايه ها از هم جدا بشوند.