تنها 10 دقيقه تا سلامتي! ‌

فقط 10 دقيقه وقت لازم است تا سلامتي خود را ارتقا بخشيد. نيازي به حضور 24 ساعت در انواع باشگاه ها نيست.

مطالعات اخير نشان مي دهد كه تنها 70 دقيقه در هفته كه معادل 10 دقيقه در روز مي‌شود لازم است تا احتمال بروز انواع بيماري هاي جدي را كاهش دهيد و كيفيت زندگي خود را ارتقا بخشيد.بدن انسان به طور ‌موثري حتي به كوچكترين حركت و تحركي پاسخ مثبت مي دهد .

اين تغيير را مي توانيد در اندازه دور كمر ملاحظه كنيد؛ ‌مقياسي كه ارتباط اساسي با چربي شكمي دارد. حال تصور كنيد كه تنها 10 دقيقه در روز مي‌تواند چه تغيير اساسي در اين كميت حساس ايجاد كند.

اين حقيقت مي تواند براي ‌خيلي از افراد كم تحرك مايه خرسندي شود. نيازي به انجام دوي ماراتن يا ورزش هاي سنگيني از اين مدل نيست. فقط كافي ‌است كه كمي قدم بزنيد يا براي خريد با دوچرخه از منزل خارج شويد .

همان طور كه ملاحظه مي كنيد اينها تغييرات كوچك ‌اما با نتايج چشمگير است. يكي از موانع بزرگ در همان شروع جاده ايجاد تناسب اندام، اين تصور است كه " اگر نتوانم يك ‌دونده ماراتن باشم پس چرا خودم را به زحمت بيندازم."

همين تفكر باعث مي شود كه قبل از شروع براي هر اقدامي نااميد ‌شويم. پياده روي به مدت كم در روز شايد تاثير اساسي روي تغيير وزن نداشته باشد، اما احتمال بروز بيماري قلبي، اضطراب، ديابت و ‌ساير بيماري‌هاي مزمن ديگر را كاهش مي دهد. ‌