آموزش ترمیم ناخن به روش پودر

در زمان ترميم ناخن با رشد ناخن طبيعي، فاصله اي بين مواد و صدف ناخن طبيعي (ريشه ناخن) ايجاد مي شود و به مرور زمان مواد با رشد ناخن بالا و بالاتر مي آيد و اين فاصله به وجود آمده را دوباره بايد مواد گذاري کنيم، که کاشت ناخن ادامه يابد.
زمان ترميم جهاني، بعد از گذشت 21 روز مي باشد. اين نوع کاشت ناخن، کاشتي است بادوام، بدون شکستگي و هواگرفتگي،ظريف، بادوام و زيبا

مراحل ترميم
قد ناخن به اندازه مورد علاقه کوتاه مي شود. و فرم دلخواه (صاف-گرد- نيم گرد- تيز) داده مي شود و سپس آن قسمت از ناخن را که در آمده سوهان کشي مي کنيم تا کاملاًٌ صاف شود و خطوط را از بين مي بريم. بعد از اين کار ده انگشت را ضد قارچ زده و پرايمر را مي زنيم و مواد گذاري را آغاز مي کنيم و بعد از مواد گذاشتن ده انگشت، سوهان کشي بعد از مواد را آغاز مي کنيم، کاملاً فرمي زيبا و دلخواه مشتري به ناخن مي دهيم. در پايان کار بافر و پوليش مي کشيم و زير ناخن ها را با سوهان برقي تميز مي کنيم و بعد دست ها را شسته و لاک يا طراحي مي کنيم.