یراق آلات به کار رفته در کابینت ها

يراق آلات، آلات تزئيني هستند که کابينت سازان براي زيبايي به کابينت ها مي آويزند. حتي ساده ترين کابينت هاي معمولي را هم مي توان با استفاده از قفل و دستگيره هاي زيبا و جالب توجه، تزئين کرد و نماي خوبي بدان ها بخشيد.
يراق آلات به دو جهت، مصارف زيادي در صنعت کابينت سازي دارند: نخست براي انجام وظيفه محوله ، که همان باز کردن درب قفسه يا کشوهاي کابينت است، به کار مي روند و دوم به جهت افزودن زيبايي به کابينت.
در انتخاب يراق آلات براي کابينت هاي آشپزخانه ، بايد توجه داشته باشيد که يراق آلات انتخابي تان براي انجام دو وظيفه ي گفته شده در بالا، مناسب باشند. انتخاب يک دستگيره بسيار زيبا و ظريف که در عمل به هيچ کار نيايد و به هنگام انجام وظيفه ي محوله (باز کردن درب قفسه يا کشوهاي کابينت) از فرط ظرافت بشکند، هيچ فايده اي ندارد.

* انتخاب پيشخوان آشپزخانه
پس از تصميم گيري بر روي نوع کابينت مناسب، در مرحله ي بعدي نوبت آن است که براي تکميل آشپزخانه تان يک پيشخوان انتخاب کنيد.
انواع پيشخوان ها موجود است که هر کدام به لحاظ قيمت و جنس مصرفي متفاوت از ديگري مي باشند. گاهي ممکن است ترکيب بندي کلي آشپزخانه ايجاب کند که جنس پيشخوان آشپز خانه ي شما از بيش از يک ماده ساخته شود. پس، بهتر است در انتخاب پيشخوان، نظر کابينت ساز را جويا شويد و از او راهنمايي بگيريد