نگهداری ژله ی آماده شده

ميتوانيد ژله ي آماده شده را چه قبل از برگرداندن، چه بعد از برگرداندن در يخچال تا مدتها نگه داري کنيد.(بيشتر از يک هفته امتحان نشده است . اما بهتر است که با سلفون يا درپوشِ ظرف روي آن را بپوشانيد چون به دليل عملکرد يخچال ممکن است رطوبت آن طي زمان زياد گرفته شود و ژله ي پاستيلي تري داشته باشيد.(بيشتر از يکي دو روز اين اتفاق خواهد افتاد)؛ بنابراين ميتوانيد ژله هاي مهماني خود را از روز قبل آماده کرده و در يخچال نگه داري کنيد.