طرز تهیه ی ژله های ترکیبی

براي درست کردن ترکيب ژله هاي آماده با مايعاتي غير از آب يا مات نمودن آن:

کافيست ليوان دوم يعني آب سرد را حذف نموده و به جاي آن از بستني و شير و خامه و يا مايعات ديگر مناسب با طعم همان پودر ژله استفاده کنيم؛

نکته 1: براي ترکيب ژله با بستني يا شير يا خامه يا ماست) بايد اين نکته را رعايت کنيم که محلول ژله و آب جوش کاملا خنک شده باشد بعد آنها را اضافه کنيم.و گرنه ژله دورنگ ميشود (که گاها اين مورد را هم ميخواهيم!) يا بريده بريده. و حتما خوب هم بزنيد.
نکته 2: براي ترکيب با بستني؛بستني را چند دقيقه قبل از فريزر به دماي محيط انتقال داده باشيد يا به عبارتي بستني شل شده به محلول خنک شده اضافه کنيد و اينکه مطمئنا ژله ي شيرينتري خواهيم داشت.
نکته3: در مورد ترکيب با خامه (يا ماست)؛ خامه را ابتدا در ظرف کمي بزنيم تا روان شود بعد به محلول خنک شده اضافه کنيم تا تکه تکه و مخلوط نشده نشود .