برای محیط دستشوئی هم قفسه بندی و كابینت لازم است

موادشوينده و لوازم بهداشتي، آرايشي در بسياري از خانه ها جاي مخصوصي نداشته و اغلب خانواده ها اينگونه مواد را در كابينت هاي آشپزخانه و كمدهاي اتاق خواب جاي مي دهند كه اين مسأله نه تنها فضاي ديگري را كه مخصوص لوازم خاص آن محيط است اشغال كرد كه بوي آنها نيز لوازم ديگر را نيز تحت الشعاع قرارداده و حتي ممكن است حساسيت زا و آلوده كننده محيط نيز باشند.لازم به ذكر است يكي از مهمترين راههاي حل اين مشكل، كابينت بندي فضاي دستشويي و حمام و ساختن كمدهايي در آن مكان با توجه به فضاي موجود است. با انجام اين كار هم محيط دستشويي و حمام خانه مان را شيك و زيبا مي كنيم و هم مي توانيم وسائل و مواد مربوطه را در اين كابينت ها جاي داده و در صورت نياز به راحتي از آنها استفاده كنيم.