کدام روش کاشت ناخن کم ضرر تر است

پودري ، ژله اي يا قالبي ؟
مجله خبري لحظه نما:خانم ها به دلايل مختلفي کاشت ناخن انجام مي دهند ؛ برخي صرفاً براي زيبايي و برخي ديگر به دليل مشکلات ناخن هاي شان و براي پوشاندن ناخن هايي که به گفته خودشان رنگ و روي زيبايي ندارد انواع کاشت را تجربه مي کنند. مهم نيست به چه دليل و با چه انگيزه اي کاشت ناخن را انتخاب مي کنيد ؛ مهم اين است که با واقعيت ها و عوارض کاشت ناخن آشنا شويد در اين شماره انواع کاشت ، مزيت ها و عوارض آن ها را با متخصص پوست و مو ، خليل صداقت پيشه و کارشناس ناخن ، فروزان رستمي مرور مي کنيم.

کاشت قالب
در اين نوع از کاشت مواد را داخل قالب ناخن مصنوعي مي گذارند تا شکل آن را به خود بگيرد.ابتدا مواد ضد قارچ را روي ناخن مي زنند و بعد قالب را روي ناخن فشار مي دهند تا مواد روي ناخن خشک شود بعد از چند دقيقه ناخن مصنوعي را بر مي دارند. در اين نوع کاشت ديگر سوهان کشي نمي شود و از چسب ناخن هم استفاده نمي شود اين نوع کاشت و در عين حال بي کيفيت ترين است. در اين نوع کاشت ناخن به دليل اين که عمل سوهان کشي انجام نمي شود بعد از مدت کوتاهي به اصطلاح ناخن هوا مي گيرد و جمع شدن هوا زير ناخن کاشت يکي از مهم ترين دلايل براي به وجود آمدن قارچ است. در اين نوع کاشت بايد مراقب بود تا ناخن ها کمترين تماس را با آب داشته باشند.

به چه کساني توصيه مي شود
معمولاً کاشت قالب به افرادي که زمان کمتري براي رسيدگي به ناخن هاي شان دارند توصيه مي شود. از آن جا که در اين نوع کاشت بايد کمترين تماس را با آب داشت ، خانه دار ها از انتخاب اين نوع کاشت پرهيز کنند.

اين نوع کاشت
زمان کمتري نياز دارد ، به سوهان کشي نياز ندارد و نظم بسيار خوبي بين کاشت 10 انگشت ايجاد مي کند.

براي چه کساني مناسب نيست !
اين نوع کاشت به افرادي که ناخن هاي پراکنده و يک شکل ندارند اصلاً توصيه نمي شود. به دليل قالبي بودن اين نوع کاشت بايد تمام ناخن هاي دو دست يک شکل باشند در غير اين صورت کاشت به شکل مرتبي انجام نخواهد شد. به دليل ضخيم بودن کاشت ، کار از حالت طبيعي خود خارج مي شود. اين نوع کاشت را مي توان روي انگشت هاي استاندارد کار کرد. نکته مهم اين است که احتمال هوا گرفتن اين کاشت بيشتر است. ماندگاري کمتري دارد و در مقايسه با روش هاي ديگر مواد بيشتر مصرف مي شود.

چرا کاشت را توصيه نمي کنم ؟
مهم ترين و شايع ترين مضرات کاشت ناخن حساسيت و آلرژي به چسب نگهدارنده قالب کاشت ناخن است يکي ديگر از آسيب ها اين است که وقتي افراد کاشت ناخن دارند و مي خواهند يک شيء را بلند کنند به دليل بلند بودن ناخن و فاصله اي که از سطح سر انگشتان دارد باعث مي شود ناخن به سمت عقب برگردانده شود ، اين اتفاق در ناخن هايي که کاشت ندارند اما بلند هستند هم اتفاق مي افتد و در نهايت به بيماري به نام جدا شدن ناخن از بستر منجر مي شود. گاهي وقت ها قالب کاشت ناخن کامل پوشيده نمي شود و به اصطلاح هوا مي گيرد و همين مسئله باعث مي شود بين ناخن ها جرم تشکيل شود که در طولاني مدت رنگ ناخن ها را تغيير مي دهد.

چه افرادي اصلاً ناخن نکارند
مجله خبري لحظه نما:به کساني که بيماري عفوني و قارچي دارند توصيه مي شود که کاشت انجام ندهند چون اين کار باعث مي شود فرد پيشرفت بيماري خود را از چشم دور کند. کساني هم هستند که مستعد عفونت هستند و سيستم دفاعي بدن ضعيفي دارند و چون آن ها خودشان مستعد تمام بيماري هاي ناخن هستند ، با اين کار بيماري را تسريع مي کنند.

کاشت پودري
در کاشت اوليه تيپ يا همان ناخن مصنوعي از نيمه ناخن با چسب ناخن چسبانده مي شود و تا اندازه دلخواه کوتاه مي شود. روي ناخن مواد ضد قارچ را مي زنند ، بعد پودر کاشت که همان مواد دندان پزشکي است روي ناخن زده و در امتداد قالب کار مي کنند و بعد از آن با سوهان برقي به ناخن شکل مي دهند. بهترين نوع کاشت همين نوع پودري است. براي اين نوع کاشت زماني بيشتر و سوهان کشي دقيق و حرفه اي جهت يکسان بودن 10 انگشت نياز است.

به چه کساني توصيه مي شود
اين نوع کاشت زمان بر است و در هر بار ترميم حدود يک ساعت تا يک ساعت و نيم زمان شما را مي گيرد و هر انگشت به صورت جداگانه و زمان بر احتياج به سوهان کشي دارد ، اين کاشت براي کساني که وقت حوصله کافي ندارند توصيه نمي شود.
* بهترين نوع کاشت همان نوع پودري است

در چه حالتي خطرناک است ؟
از نگاه کلي تفاوت خاصي وجود ندارد اما نخن هاي پا به دليل اين که در بيشتر روز در يک فضاي بسته هستند ، آسيب پذير ترند. رعايت بهداشت ناخن پا هم از ناخن دست دشوار تر است به همين دليل کاشت ناخن در پا مي تواند خطرناک تر باشد.

تنها در اين موارد ناخن بکاريد
کاشت ناخن تا حد امکان توصيه نمي شود مگر در مواقع خاص مثل کساني که ناخن شان عيب دارد ، يعني ناخن هايي که به طور ژنتيک ايراد دارند و ظاهر خوبي ندارند آن هم به صورت مقطعي و با رعايت تمام نکات ايمني و بعد از امتحان کردن تمام موارد ايمني و جواب نگرفتن.
با اجسام آلوده تماس نداشته باشيد ، مراقبت کنيد تا ضربه به ناخن هاي تان نخورد و در کار هاي روزمره هنگام استفاده از مواد شوينده و آب تا حد امکان از دستکش استفاده کنيد.