نکته ی ترکیب کردن چند رنگ ژله

1.ژله ي لايه قبلي بايد بسته شده باشد اما تا حدي که وقتي انگشت رويش بزنيم کمي حالت چسبندگي داشته باشد (اما بسته شده باشد و مايع و رقيق و سفيده ي تخم مرغي و ... نباشد) در غير اينصورت در موقع سرو و پس از برش لايه ها از هم جدا ميشوند.

2. محلول ژله لايه دوم کاملا خنک شده باشد بعد آن را روي لايه ي اول که بسته شده است (طبق شرايط بالا) بريزيم.