ایجاد فضای ترسناک در موسیقی

ایجاد فضای ترسناک در موسیقی
 یکی از موثرترین روشها برای القای حس ترس در موسیقی حرکت از یک آکورد مینور به آکورد مینور دیگری با پایه سوم کوچک به بالا و یا سوم بزرگ به پایین می باشد. مثلا حرکت از لا مینور به دو مینور و یا فا مینور.(تصویر 1 و2). توجه داشته باشید که در تصویر 2 آکوردها به صورت نهم آمده اند(یعنی یک فاصله نهم از تونیک به آنها اضافه شده مثلا در لامینور نت سی.) که این خود باعث افزایش فضای دلهره آور در موسیقی می شود.ضمنا به توالی آکوردی شکل ها هم دقت کنید: لا مینور، دو مینور، لامینور، دومینور.همانطور که دیدید لا مینور باید به طور یکی در میان در توالی حضور داشته باشد.توالی دیگری هم می توان به این شکل ساخت که از این قرار است: لا مینور ، فا مینور ، لا مینور ، دو مینور. نکته ای که برای ملودی گذاشتن روی این آکوردها باید مد نظر داشت این است که در هر آکورد باید از گام همنامش استفاده کرد.مثلا در آکورد دو مینور از گام دو مینور. ضمنا این گام باید مینور هارمونیک و یا ملودیک باشد. در تصویر شماره 3 نت قطعه ای را می بینید که با به کار بردن روش های بالا ساخته شده و در واقع آنها را به صورت کاربردی نشان می دهد.این قطعه را می توانید از
این لینک دریافت کنید.موسیقی ترسناک