ارتباط چاقی با زوال عقل

چاقي خطر زوال عقل را افزايش مي دهد.

به گزارش شبكه خبر ، پژوهشگران با درج مقاله اي در آخرين شماره نشريه پزشكي انجمن بين المللي مطالعات چاقي اعلام كردند: بين چاقي و ابتلا به زوال عقل يا دمانس ارتباط نزديك وجود دارد.

بررسي محققان مركز سلامت جامعه دانشگاه جانزهاپكينز نشان مي دهد : شيوع بيماري آلزايمر و زوال عقل در افرادي كه شاخص توده بدني يا قطر دور شكم آنان بيش از حد طبيعي است ، به مراتب بيش از ديگران است .

شاخص توده بدني يا بي ام آي حاصل تقسيم وزن بر حسب كيلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر است و شيوه رايج ارزيابي تناسب اندام است.