جعبه‌ای به جای کابینت

جعبه‌ها به صورت‌هاي مختلف تکي يا مجموعه‌اي مي‌توانند چاره‌اي براي کمبود کابينت در فضاي آشپزخانه نيز باشند بنابراين اگر روي يکي از ديوارهاي آشپزخانه شما هنوز فضاي خالي باقي مانده و به‌رغم کمبود فضاي کافي، کابينتي براي آن قسمت در نظر گرفته نشده و در ضمن تهيه کابينتي ديگر مستلزم صرف هزينه گزافي است، از اين جعبه‌هاي معجزه‌آسا کمک گرفته و همزمان چندين کاربرد را از آنها داشته باشيد.
بنابراين با توجه به موقعيت مکاني ديوار و همچنين سيستم آشپزخانه و ديگر کابينت‌ها، ابعاد و شکل جعبه يا جعبه‌هاي مورد نظر را محاسبه کرده و سفارش ساخت آنها را به نجار بدهيد يا خودتان دست به کار شويد.
در صورت تمايل، از نجار بخواهيد که فضاي داخل جعبه را نيز طبقه‌بندي کند؛ به اين ترتيب کاربرد آن افزايش مي‌يابد. در تصويرزير نمونه‌اي از جعبه جايگزين کابينت را ملاحظه مي‌کنيد که نه‌تنها از خود جعبه براي قراردادن لوازم استفاده کرده‌اند بلکه با نصب چند گيره در زير جعبه، جايي براي آويزان کردن فنجان‌ها و ليوان‌هاي دسته‌دار فراهم شده است. علاوه‌براين، ابتکار جالب‌تر اينکه با رنگ‌آميزي فضايي به شکل مستطيل و به رنگ مشکي روي ديواره جعبه، آن قسمت را به تخته سياهي براي نوشتن نکات ضروري و يادآوري لوازم و موارد مورد نياز تبديل کرده‌اند.