دانلود آهنگ جدید محسن چاووشی – این بود زندگی

متن آهنگ جدید محسن چاووشی به نام این بود زندگی :
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی..

♫♫♫
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی..
♫♫♫
این بود زندگی..

دانلود آهنگ جدید محسن چاووشی