تناسب اندام و تغییر عادات با دستبند پاولاک

عصرایران؛ محمد مهدی حیدرپور - اگر در زمان مقرر و ضرب العجل های تعیین شده اهداف تناسب اندام و ورزشی خود را تکمیل نکنید با یک شوک الکتریکی ملایم از دستبند تناسب اندام پاولاک مواجه خواهید شد. این دستبند که توسط "مانیش ستی"، کارآفرین هندی-آمریکایی، طراحی شده رویکردی متفاوت در جریان ردیابی تناسب اندام توسط فناوری های پوشیدنی را ارائه می کند که شامل تغییر عادات می شود. این دستبند که به حسگر شتاب سنج مجهز است اجازه نمی دهد تا از اهداف خود در زمینه سلامت و تناسب اندام فاصله بگیرید.
به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، دستبند پاولاک به ردیابی معیارهای تناسب اندام و بارگذاری پیشرفت کاربر با استفاده از اپلیکیشن اختصاصی خود کمک می کند. اما این دستبند تغییر رفتار کاربر خود را نیز هدف گذاری کرده است. به جای رفتارهای تشویقی، دستبند پاولاک همانند یک سرکارگر سخت گیر در ابتدا از اقدام های تنبیهی استفاده می کند. بر همین اساس، پاولاک نخستین دستبندی است که نه تنها برای جمع آوری و ارزیابی داده های فعالیت های روزانه کاربر بلکه برای تغییر رفتار وی نیز طراحی شده است.
دستبند پاولاک دارای فناوری بلوتوث است. قابلیت برنامه ریزی آن این امکان را فراهم می کند تا تغییر عادات مختلفی حتی مانند باز کردن صفحات کمتر در اینترنت و انجام مدیتیشن روزانه عملی شوند. در صورتی که هدف تعیین شده تحقق نیابد، کاربر شوک الکتریکی ملایمی را دریافت می کند اما با پیشرفت وی، این روند ملایم تر شده و به عنوان مثال هشدارهای لرزشی دریافت می کند. در نهایت حتی پاداش هایی مانند بلیت بخت آزمایی به کاربر اختصاص داده می شوند.