کابینت های سنتی

اگر تصميم به تجديد طراحي دکوراسيون آشپزخانه داريد و قصد داريد طرح شيک و جذابي براي آن بيابيد که در عين حال يکتا باشد ، بهترين ايده استفاده از کابينت هاي سنتي است . البته اين کابينت ها نسبتا گران مي باشند . اگر از نظر بودجه مشکلي نداريد با يک کابينت ساز صحبت کرده و از او بخواهيد کابينت هاي شما را با طرح هاي سنتي بسازد .
براي طراحي يک کابينت سنتي مي توانيد ترکيب هاي مختلفي از رنگ و طرح و سايز و جنس را مد نظر قرار دهيد . البته قبل از انتخاب کابينت تمام فاکتورهاي دخيل در اين کار را با خود مرور کرده و بعد تصميم به خريد کابينت بگيريد .
اولين تصميم گيري بايد در مورد جنس مورد استفاده در ساخت اين کابينت باشد . مي توانيد از انواع چوب يا فلزات استفاده نماييد . البته در حال حاضر همه از کابينت هاي چوبي استفاده مي کنند و استفاده از کابينت هاي فلزي تقريبا منسوخ شده است .
توجه کنيد ديدگاه کابينت هاي مدرن بر مبناي ساده بودن و کابينت هاي سنتي بر طرح دار بودن مي باشد .

groohashpazi.blogfa.com