کابینت های جدید


کابينت هاي جديد تنها به عنوان بوفه و قفسه نبوده و کاربردهاي متفاوت ديگري را نيز ارائه مي دهند . همچنين مدل و طرح هاي متفاوت و زيبايي از انها براي هرچه زيبا تر کردن اشپزخانه وجود دارد .
درهاي کابينت هاي جديد معمولا بزرگ مي باشد و دسترسي به اشيا درون ان را راحت مي کند . طبقه هاي درون کابينت ها در صورت عدم احتياج به انها قابل برداشتن مي باشند . فضاي زيادي براي نگه داري شيشه ها و ظروف نگه داري مواد دارد . به علت انکه مي توان به راحتي قسمت هاي مختلف انها را سوار و پياده کرد تميز کردن انها نيز اسان است
انواع سطوح براي درهاي کابينت وجود دارد بايد توجه نمود که اين سطح با ساير فضاهاي اشپزخانه هماهنگ باشد . درهاي کابينت مي تواند به صورت مستقل باعث زيبايي و يا زشتي محل شود . مي توانيد از کابينت هاي رنگين و براق جديد يا کابينت هاي تيره تر و چوبي قديمي استفاده نماييد .
در حال حاضر بيشترين توجه به کابينت هاي براق و رنگي مي باشد .