کابینت های آنتیک

استفاده از کابينت هاي آنتيک در حال حاضر در خانه مدرن شما نمايي متمايز ايجاد مي کند . البته هنگام انتخاب کابينت هاي آنتيک با محدوديتي از نظر تنوع رنگ و طرح مواجه خواهيد شد . هرچند اگر فرصت کافي براي گشتن و پيدا کردن نمونه هايي از اين کابينت ها در بازار نداريد مي توانيد به شيوه هاي ديگري کابينت هاي مدرن را قديمي تر و آنتيک تر جلوه دهيد . به طور کلي مي توان گفت اين شيوه ها در دو دسته لکه دار کردن و آشفته کردن تقسيم مي شوند .
در ابتدا فکر کنيد که قصد استفاده از کدام يک از روش ها را داريد . روش لکه دار کردن براي کابينت هايي با رنگ هاي روشن و ملايم مناسب تر است . براي اين کار به تنها چيزي که نياز داريد مقداري رنگ تيره و برس رنگ و مقداري کاغذ يا پارچه است . مقداري از رنگ را در جاي مورد نظر ريخته و سعي کنيد با کاغذ به صورت دلخواه پخش و خشکش کنيد . کار را تا دستيابي به نتيجه مطلوب ادامه دهيد . براي طبيعي تر شدن کناره ها و دسته ها را تيره تر نماييد .
روش رايج ديگر براي قديمي نشان دادن آشپزخانه ها روش اشفته سازي است . بعد از انجام اين روش به نظر مي رسد که قدمت کابينت ها بيش از ??? سال مي باشد . مهم ترين ابزار اين روش کاغذ سمباده است . سطح کابينت را سمباده بکشيد تا نمايي قديمي و کهنه پيدا کند و اشپزخانه انتيک شما حاضر خواهد بود .