کابینت آشپزخانه

طاقچه، طبقات چوبي و سنگي از دير باز درهمه مکانها نمود داشته است. هميشه يراي نگهداري وسايل و گذاشتن اشياي تزئيني لزوم اين بخش در همه مکان ها و در همه زمانها احساس مي شده است. بتدريج با پيشرفته شدن سطح زندگي و دستيابي به مصالح ساختماني جديد طاقچه ها به کمدها، بوفه ها و کابينت ها تبديل شدند و مسئله اتنخاب مواد اوليه، مورد توجه بيشتري قرار گرفت کم کم با مواجه با محدوديت منابع و قيمت بالا و سنگين چوبهاي خام توليد شده يا " ماسيو"، صنايع چوبي پيشرفت کرد و مصنوعاتي مانند MDF، نئوپان و انواع پانلها با روکش طبيعي و مصنوعي جاي خود را در اين ميان باز کرد.

امروزه آشپزخانه و بحث چيدمان و دکوراسيون آن يکي از مهمترين بخش هاي مورد توجه در ساختمانها بشمار مي رود، تمايل داريد تا با هم وارد اين مبحث شويم؟
سيستم آشپزخانه با طراحي کابينت ها بر يک ديوار
اين طرح راه حلي ايده آل براي فضاهاي کوچک و يا ويژه آن دسته از افرادي است که زياد اهل آشپزي نيستند. در اين سيستم کابينت ها بالاي کانتر آشپزخانه و لوازم خانگي مانند فر و مايکروويو معمولا زير کانتر نصب مي شوند. اين طرح در فضايي با ابعاد 1800 تا 3000 ميلي متر قابل اجرا است. اين آشپزخانه کاملا" مختص يک نفر طراحي مي شود و گنجايش بيش از يک نفر را ندارد !

سيستم آشپزخانه با طراحي يک ديوار کابينت
اين طرح بسيار شبيه به طرح کابينت بندي روي يک ديوارآشپزخانه است و بسيار مناسب براي آشپزخانه هاي مستطيل شکل. ابعاد عرض توصيه شده ( 1800- 1200 ميلي متر) حد فاصل بين کابينت هاي زميني دو طرف مي باشد که براي تردد کاملا" مناسب به نظر مي رسد. اگر چه در اين طرح هر دو انتهاي رديف کابينتها مي تواند باز باشد اما بستن انتهاي يکي از رديفها مي تواند به کارآمد ترکردن فضاي آشپزخانه و شکيل تر کردن آن کمک کند. از امتيازهاي ديگر اين سيستم افزايش پوشش کابينت بندي است. نکته ديگر مسئله نورپردازي است که بهترين محل مي تواند بالاي کانتر آشپزخانه در نظر گرفته شود. اين طرح نيز طرح ديگري است ويژه آشپزخانه هاي يک نفره است.

آشپزخانه دو ديوارکابينت از مدلهاي طراحي آشپزخانه

آشپزخانه طرح L
سيستم آشپزخانه L، اين طرح در مورد فضاهاي بزرگتر صدق مي کند و براي بيش از يک نفر. در اينجا ميز يا کانتر آشپزخانه بجاي اينکه در ديوارروبرو نصب شود در مجاورت ديوار قرار مي گيرد که همين مسئله امکان استفاده از فضاي اشپزخانه را براي بيش از يک نفر فراهم مي آورد از ديگر مزيت هاي قابل توجه اين طرح آزاد شدن گوشه هاي اشپزخانه است که انتخابهاي متعددي را در جهت کابينت بندي در اختيار خواهد گذاشت که از آن جمله کابينت هاي کنجي و بهتر از آن قفسه هاي چرخان است که جاي بيشتري براي نگهداري وسايل در اختيارخواهد گذاشت. از نقاط قوت اين طرح اين است که يکي از گوشه هاي آشپزخانه شما آزاد خواهد بود که در صورت داشتن فضاي کافي مي تواند به يک ميز ناهارخوري کوچک اختصاص يابد.

آشپزخانه طرح U
طرح U، اين طرح مناسب تمام آشپزخانه ها است اگر چه بيشتر با فضاهاي مربع شکل تطابق دارد. اين طرح اجازه استفاده از حداکثر فضا و ذخيره سازي را مي دهد. اگرچه با وجود کابينت ها و ميزها ي اشغال شده توسط سه ديواراز چهار ديوار، در مقايسه با آشپزخانه هاي L شکل، فضاي کمتري به کف اختصاص مي يابد. مگراينکه فضاي اشپزخانه آنقدر بزرگ باشد که با کابينتها و ميزها محاط شود. گاهي وقتها بنظر مي رسد در آشپزخانه هاي U شکل رديف کابينتها خيلي به هم فشرده و نزديک هستند. براي تغيير اين وضعيت مي توان يک ديوار را از کابينت خالي کرد و آن را تبديل به ميز صبحانه خوري کرد. ابعاد کف اشپزخانه از کابينتهاي زميني دوطرف 1500 تا 2200 ميلي متر خواهد بود که اين فضا اجازه استفاده کارآمد از اين طرح را داده به طوريکه دو يا چند نفر قادرخواهند بود به آساني در آشپزخانه رفت و آمد کنند.

جزيره
جزيره، ميز کار مستقلي است جداي از کابينت هاي آشپزخانه که تا زماني که فضاي کافي براي نصب آن وجود داشته باشد مي تواند در طرحها و مدل هاي دلخواه بصورت ثابت و يا متحرک در آشپزخانه خودنمايي کند. اين ميز کار در واقع ميزي چند منظوره است. سطح جزيره بعنوان ميز کاربردهاي بسياري مي تواند داشته باشد و از بدنه آن بعنوان کابينت به خوبي مي توان استفاده کرد. جزيره ثابت را مي توان براي استفاده از وسايل برقي مانند کتري برقي و توستر سيم کشي کرد يا آن را به سيستم لوله کشي وصل کرده و ماشين ظرفشويي را هم روي آن نصب کرد. همينطور اگر بخواهيد مي توانيد يک سينک اضافي هم روي آن طراحي کنيد البته با توجه به ماهيت جزيره و جدا بودن آن از ساير کابينتهاي آشپزخانه حتما" بايد به اين نکته توجه داشت که موقعيت مکاني جزيره طوري باشد که مانع تردد نشود.