پرده‌ای به جای کابینت

يک ايده جالب براي کمبود فضاي دستشويي
اگر چه کابينت‌بندي يکي از بهترين و رايج‌ترين راهکا‌رها براي استفاده بهينه از فضاي خالي زير دستشويي است ولي گاهي محدوديت و شرايط بعضي از سرويس‌هاي بهداشتي حتي با وجود کابينت‌هاي ظريف و کم‌جاي موجود در بازار نيز امکان استفاده از کابينت‌بندي را نمي‌دهد.
البته اين به اين معنا نيست که راهکار ديگري براي اين منظور وجود ندارد بلکه شما مي‌توانيد به جاي کابينت در زير دستشويي پرده‌اي با رنگ و نقشي هماهنگ با فضاي دستشويي بياويزيد.
به اين ترتيب ابتدا با نصب چند طبقه کوچک به ديوار زير دستشويي جايي براي قرار دادن مواد شوينده و بهداشتي شامل انواع مايع ظرفشويي، پودر لباسشويي و لوازم مربوط به آنها مانند برس، اسکاچ و غيره مهيا کرده سپس نماي آن را با پرده بپوشانيد.

براي نصب پرده به لوازم و مواد زير نياز است:
? تکه چوب به شکل مثلث
يک قطعه فيبر مستطيل شکل به عرض ?? سانتي‌متر و طولي برابر با محيط نيم‌دايره نماي دستشويي
چسب چوب يا چسب حرارتي
نوار پارچه‌اي چسبي دوطرفه به طول فيبر
پارچه (بهتر است از نوع ضد آب مانند پارچه پرده حمام باشد)
پيچ و پيچ گوشتي و رول پلاک
طرز ساخت:
ابتدا روي ديوار طرفين زير دستشويي با استفاده از خط‌کش و مداد خطي عمودي بکشيد. سپس مانند تصويرشماره?، ? تکه چوب را با دريل و پيچ و رول پلاک در محدوده علامت‌گذاري شده به ديوار نصب کنيد. اين ? تکه چوب، پايه‌اي براي نصب فيبر به ديوار است.

حالا لبه هر يک از ? عرض اين فيبر مستطيل شکل را مانند تصوير? به نماي اين پايه چوبي متصل کنيد. اين کار را با دريل و پيچ و پيچ گوشتي انجام دهيد. به اين ترتيب، نمايي ?? سانتي‌متري از جنس فيبر زير دستشويي به وجود مي‌آيد که در واقع محل نصب پرده است. براي بريدن و دوخت پارچه پرده‌اي کافي است

پارچه‌اي مستطيل شکل با طولي به اندازه ?/? برابر طول فيبر به علاوه ? سانتي‌متر براي جاي دوخت و عرضي برابر با فاصله لبه بالايي طول فيبر تا سطح زمين ببريد، البته اضافه کردن ? سانتي‌متر جاي دوخت به اين عدد(عرض پرده) را نيز فراموش نکنيد. پس از برش پارچه، لبه هر طرف را به ميزان ? سانتي‌متر تو بگذاريد.

سپس يک طول اين پارچه را مانند تصوير پيلي يا چين دهيد. محاسبات را به صورتي انجام دهيد که طول پرده بعد از پيلي يا چين دادن هم اندازه طول فيبر شود. پس از اينکه اين مرحله نيز به پايان رسيد، يکي از نوارهاي چسبي را به ? سانتي‌متر پائين‌تر از لبه پيلي يا چين‌خورده پرده چرخ کنيد و نوار ديگر را به وسيله چسب چوب يا چسب حرارتي به لبه بالايي فيبر بچسبانيد.

به اين ترتيب، شما مي‌توانيد با قرار دادن نوار پارچه‌اي دوخته شده به پرده، روي نوار چسبانيده شده به فيبر، پرده را زير دستشويي آويزان کنيد.

ـ نکته: براي نصب فيبر به ديوار، به جاي ? تکه چوب از ? عدد بست کوچک ديواري قائمه‌اي‌شکل نيز مي‌توانيد استفاده کنيد.