همه چیز از کابینت

از روزگاران قديم طبقات چوبي و سنگي در محيط خانه و محل کار جهت استفاده از فضا وجود داشته و مورد استفاده قرار ميگرفته، اما امروزه با توجه به محدوديت منابع و قيمت بالا و سنگين بودن چوبهاي ماسيو(چوب خام توليد شده) و پيشرفت علوم صنايع چوب موادي مانند تخته خرده چوب و تخته فيبر با دانستيه متوسط (MDF ) و انواع پانلها با روکش طبيعي و مصنويي اين محصولات افزوده ميشود و تمامي تلاش توليد کننده پانلهاي روکش دار بر اين است که بتوانند ماده اوليه مورد نياز براي ايجاد محيطي زيبا دو ريال آشپزخانه را فراهم نمايد .
انوع سيستم آشپزخانه
1_ سيستم آشپزخانه راهرويي
2_ سيستم آشپزخانه L شکل
3_سيستم آشپزخانه L شکل
4_ سيستم آشپزخانخ V شکل
چيدمان کابينت بايد به گونه اي باشد اولاً شکيل و مستحکم باشد ثانياًتمام وسايلي که در يکزمان خاص مورد احتياج است دو ريال کوتاهترين زمان ممکن قابل دسترسي باشد که اين نکته را مثلث دستيابي آشپزخانه مينامند و اضلاع ان عبارت است از:
يخچال، سينک و اجاق گاز که بترتيب هر کدام محل دپوي مواد اوليه آشپزخانه محل آماده سازي و پردازش موادو بالاخره عمليات پخت و پز مواد است و از آنجا که بيشترن وقت آشپز حول اين سه مرحله گرفته ميشود. نزديکي آن به يکديگر موجب سهولت در کار خواهد شد. آخرين مراحل تکميل ساختمان است در حقيقت وارث تمامي محاسن و معايب مهندسان، معماران و استاد کاران خواهد بود و ميبايستي از ين سو با تمامي مسائل و معايب احتمالي کار ساختمان که به جاي گذاشته شده است کنار آيد و از سوي ديگر تمامي تلاش را به اين نکته معطوف کند که، زيبا ترين طرح ممکن را براي فضاي آشپز خانه فراهم آورد تا تمام آنچه را که وظيفه اصلي کابينت است به جا آورده شود.
طي ساليان گذشته در مورد کابينتهاي زميني عمق يونيت معادل 45 سانتي متر و عرض صفحات رويه کابينتهاي زميني 50سانتي متر بود ولي از اوايل دهه 80که براي اولين بار در ايران توليد شد. به سبب استفاده ار صفحات لبگرد با عرض60سانتي متر عمق يونيت نيز تا 56 سانتي متر افزايش يافت که بعد از آن تقريباً ابعاد استاندارد براي يونيت زميني بکار ميرود . در مورد يونيتهاي هوايي يا ديواري به عمق 30سانتي متر و حد اکثر35 سانتي متر و ارتفاع 70 سانتي متر تا 90سانتي متر است که با توجه به ابعاد آشپزخانه انتخاب ميشود .
مواد اوليه مورد استفاده در ساخت کابينت

براي ساخت بدنه هاي کابينت از پانلهاي : لايه اي، تخته خرده چوب و MDF با روکشهاي طبيعي و مصنويي مانند: لترون ملامينه، فرميکا، تخته خرده چوب و... استفاده ميشود و براي صفحات رويه کابينت نيز که مستقيماً در معرض نفوذ آب سائيدگي حرارت و ديگر عوامل فرسايشي قرار دارد از تخته خرده چوبها با ضخامت هاي بالاتر 40الي 36ميلي متر با روکش هايي از جنس HPLفرميکا و ديگر روگشهاي مقاوم در برابر فرسايش که به وسيله رزين ضد آب به تخته خرده چوب ميچسبد استفاده ميکنند که، اين صفات بعد از پرس از دستگاه پست فرمينگ به صورت لبگرد در آمده و زيبايي دوچندان مييابد. از دو نوع پانل سفيد بيشتر استفاده ميشود
سوزني و صابوني. از نوع سوزني آن براي ساخت دربهاي لب تخت بکار ميرود.از نوع صابوني آن بيشتر براي قسمت زير سينکي که در تماس مستقيم با آب قرار دارد استفاده ميشود .علت اصلي اين مسئله مقاومت بيشتر در مقابل آب در مقياس با تخته خرده چوب واجد روکش ملامينه است که البته اين ويژگي در توليد mdf است
نوع پشت بند
براي پشت بند کابينت از فيبرهاي يک رو سفيد با روکش لترون استفاده ميشود که در بازار با 122 سلنتي متر در 244و183سانتي متر در 266وجود دارد و به هر حال مناسبت ترين سايز براي تخته خرده چوب و تخته فيبر روکش دار ابعاد 183 در 266 است که در کمترين ميزان پرت در مرحله ساخت را ايجاد مي کند
نوع کابينت
کابينتهاي آشپزخانه داراي دو قسمت زميني و ديواري ميباشد، که ارتفاع زميني 90سانتي متر ميباشد .
کابينت هاي زميني داراي درب و بدنه پاخور (پا سنگ) و صفحه کابينت ميباشد که به عرض59/5 سانتي متر با لبه پخ خرده در بازار موجود است و در دو نوع :
الف:MDF
ب: دو لايه نئوپان 16 ميلي متري به يکديگر چسبانده شده است که نوعMDF آن بهتر است، زيرا در رطوبت آشپزخانه بهتر است زيرا در رطوبت آشپزخانه دوام بيشتري دارد. رطوبت آشپزخانه ياعث ميشود نئوپان باد کرده و خراب شود .
کابينت هوايي به ارتفاع 90سانتي متر ميباشد و عمق آن 28 سانتي متر است به ازتفاع 6سانتي متر زهوار نصب ميشود که اين زهوار از ديده شدن نور مستقيم مهتابي هايي که در زير کابينت هوايي نصب شده است جلو گيري ميکند و نمايي بهتر به کار ميدهد .
دربالاي کابينتهاي هوايي به موازات سقف صفحه اي به عرض 15 الي 30 سانتي متر بيرون زده تا نمايي بهتر به کار بدهد و در روي اين صفحات سوراخهايي براي قرار دادن هالوژنها توسط مته مخصوصي ايجاد ميشود .

پشت بند کابينت
پشت بند کابينت بوسيله MDF يا نئوپان 5 ميلي متري پوشش داده ميشود.
پايه کابينت
از پايه قابل تنظيم استفاده ميشود که بتوان کابينتها را از نظر ارتفاع تنظيم کرد.