قسمت پیشخوان در کابینت ها

يکي از نکاتي که در طراحي دکوراسيون نقش اساسي بازي مي کند پيشخوان يا سطح روي کابينت هاي اشپزخانه ها مي باشد . اگر هنگام طراحي و انتخاب کابينت ها دقت لازم در مورد طراحي پيشخوان ننماييد نه تنها کابينت شما بلکه کل اشپزخانه نمايي ناهنجار پيدا مي نمايد . در مورد انتخاب مدل پيشخوان سخت گير باشيد .
مهم ترين مورد در زمينه انتخاب پيشخوان توجه به جنس استفاده شده براي آن مي باشد . کسانيکه مايل به داشتن نمايي کلاسيک در اشپزخانه هاي خود مي باشند اصولا جنس مرمر يا گرانيت را ترجيح مي دهند . اما در صورت محدوديت بودجه اصولاً از جنس هاي جديدتر مثل corian يا لامينت و .... استفاده مي کنند .
در اين مورد نيز تنوع جنس و رنگ زيادي در بازار وجود دارد و همچنين تنوع قيمت اين اجناس نيز زياد مي باشد . جنس هاي جديد و مصنوعي مختلفي براي اين منظور وارد بازار شده اند .
بعد از انتخاب جنس در مورد رنگ مورد نظر خود تصميم گيري نماييد . براي اين کار به دکوراسيون و رنگ هاي کلي موجود در اشپزخانه و لوازم آن دقت نماييد . مهم ترين چيز در يک دکوراسيون زيبا هماهنگي اجزاي محل مي باشد .