دستگیره های شیشه ای برای کابینت


هنگامي که حرف از دکوراسيون اشپزخانه مي شود بايد دقت کنيد که تمام لوازم انتخابي در يک راستا و هماهنگ با هم باشند . براي اطمينان از وجود تناسب و هماهنگي بايد به تمامي جزئيات دقت شود چون ممکن است چيزهاي کوچکي با طرح کلي دکوراسيون اشپزخانه هماهنگ نبوده و کل مجموعه را تحت تاثير قرار دهد .

در مورد کابينت هاي اشپزخانه نيز علاوه بر توجه به جنس و رنگ و طرح درها بايد به دستگيره ها نيز توجه نمود . اگر سري به مغازه هاي مربوطه بزنيد انواع و اقسام دستگيره ها را مشاهده مي کنيد . در حال حاضر استفاده از دستگيره هاي شيشه اي بسيار باب شده و طرفداران زيادي دارد .

دستگيره هاي شيشه اي جذاب بوده به عات تنوع بالا به افراد امکان مي دهد تا با توجه به ذوق و سليقه خود مدل دلخواه را انتخاب کنند . البته به علت ظرافت طبيعي بايد در هنگا کار با انها احتياط بيشتري نمود .